stranica_banner

N-butilni alkohol

  • N-butilni alkohol CAS 71-36-3 (T)

    N-butilni alkohol CAS 71-36-3 (T)

    N-Butanol je organski spoj kemijske formule CH3(CH2)3OH, koji je bezbojna i prozirna tekućina koja pri gorenju ispušta jak plamen.Ima miris sličan fuzelnom ulju, a njegove pare su iritantne i mogu izazvati kašalj.Vrelište je 117-118 ° C, a relativna gustoća 0,810.63% n-butanol i 37% vode čine azeotrop.Može se miješati s mnogim drugim organskim otapalima.Dobiva se fermentacijom šećera ili katalitičkim hidrogeniranjem n-butiraldehida ili butenala.Koristi se kao otapalo za masti, voskove, smole, šelak, lakove itd., ili u proizvodnji boja, rajona, deterdženata itd.